Tein Uraverkostossa opintoihini liittyen harjoittelua loppusyksystä 2020 ja samoihin aikoihin starttasi ensimmäinen työelämän muovailustudio, eli Uraverkoston luoma uraohjauksen ryhmävalmennus -konsepti. Usein uraohjaukseen liitetään työhakutaidot ja ajatukset CV:n tai työhakemusten tekemisestä, ja sitähän perinteinen uraohjaus onkin. Uraverkoston kehittämä työelämän muovailustudio on erilainen tapa lähestyä uraohjauksen teemoja, ja olinkin erittäin positiivisesti yllättynyt tutustuessani sen sisältöihin ja toteutustapaan.

Työelämän muovailustudio on valmennusprosessi, jonka aikana osallistujat pääsevät syventymään kymmenen viikon ajaksi itsensä äärelle pohtimaan (työ)elämän suuntaviivoja. Tulen itse koulutusohjelmasta, jossa ryhmämuotoista pedagogiikkaa käytetään paljon, ja olen siksi saanut myös omakohtaisesti kokea sen, millainen voimavara ryhmä parhaimmillaan on. Tästä syystä uskonkin ryhmämuotoisen valmennuksen tarjoavan osallistujilleen myös uraohjauksessa erityisen paljon.

Silloin kun ryhmä muodostuu motivoituneista ihmisistä, jotka ovat halukkaita ja valmiita keskustelemaan, vaihtamaan ajatuksia ja kuuntelemaan erilaisia näkemyksiä, voi ryhmämuotoinen valmennus viedä omaa ajattelua eteenpäin huimin harppauksin. Ryhmämuotoisen valmennuksen idea on siinä, että mitä enemmän annat, sitä enemmän myös saat. Vaatii tietenkin jonkin verran rohkeutta jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan entuudestaan tuntemattomille ihmisille, mutta silloin kun ryhmässä on ammattitaitoiset vetäjät ja luottamuksellinen ilmapiiri, on ilmiöiden ja asioiden ympärille muodostuvat keskustelut parhaimmillaan todella voimaannuttavia ja avartavia. Usein tällaiset keskustelut ruokkivat itse itseään ja rohkaisevat samalla osallistumaan heitäkin, joille omien näkemysten avaaminen ei tunnu heti alkuun luontevalta.

Ajattelen, että ryhmissä saatujen kokemusten hienous ja taika piilee siinä, että jokaisella yksilöllä on vaikutusta siihen, millainen kokemus ryhmäläisille muodostuu. Ryhmästä saadut kokemuksethan perustuu tarkalleen ottaen siihen, mitä tapahtuu yksilöiden välillä. Tällä tarkoitan sitä, että taitavinkaan ryhmänvetäjä ei voi yksin luoda voimaannuttavaa ryhmäkokemusta. Toisaalta yksittäinen osallistuja ei myöskään voi tuoda keskusteluun kuin itsensä ja oman kokemusmaailmansa, mutta itse asiassa sen ihmeellisempiä taikoja siihen ei yksilötasolla tarvitakaan. Idea on siinä, että yksittäisten ihmisten kokemukset ja näkemykset laajentavat osallistujien ymmärrystä ja tuottavat oivalluksia käsiteltävänä olevista aiheista. Usein toisen ajatusten kuunteleminen herättää itsessä uusia ajatuksia, ja tällainen vuoropuhelu ryhmässä sellaisten asioiden äärellä, jotka ovat ryhmän jäsenille ajankohtaisia ja mielekkäitä, vie omaa ajattelua eteenpäin höyrylaivan lailla. Antoisien ryhmäkeskustelujen rinnalla yksinäistä pähkäilyä voisi verrata soutuveneellä souteluun, jos nyt halutaan jatkaa näiden hieman ontuvien vertauskuvien käyttöä.

Ajattelen, että Uraverkoston kehittämä työelämän muovailustudio tarjoaa osallistujalleen todella hyvät mahdollisuudet ja puitteet itsensä kehittämiseen juurikin ryhmämuotoisen toteutustapansa ansiosta.
Jokainen vie valmennuksen ajan eteenpäin henkilökohtaista prosessiaan, mutta saa siihen virikkeitä koko muulta ryhmältä. Tarkoituksena ei siis ole jakaa synkimpiä salaisuuksiaan tai vaikeimpia tuntojaan, vaan pysähtyä ryhmänä tiettyjen teemojen äärelle pohtimaan ja ihmettelmään yhdessä, ja sitten napsia keskustelusta parhaat palat kuin rusinat pullista, ja viedä niillä omaa prosessia eteenpäin.

Valmennuksen päätyttyä on varmasti mielenkiintoista palata alkuhetkien ajatuksiin omasta tilanteesta, sillä kokemuksesta voin sanoa, että kymmenessä viikossa ehtii pään sisällä tapahtua paljon. Ajatustyö on kirjaimellisesti työtä ja se voi ajoittain tuntua yllättävänkin raskaalta kun käsitellään henkilökohtaisesti merkityksellisiä teemoja. Valmennuksesta saatava hyöty on kuitenkin jotain sellaista, mitä ei rahalla saa ja se on ainutlaatuisuudessaan jotain todella arvokasta. Siksi haluan kannustaa jokaista urakiemuroiden viidakossa seikkailevaa rohkeasti pohtimaan, voisiko ryhmämuotoinen uraohjaus tarjota jotain myös sinulle.

Terveisin ikuinen suuntaviivojen etsijä Nita

Palvelun tarjoaa

Rahoittajat

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.

Jyväskylän kaupunki.
TE-palvelut.