Uraverkoston kahvihuone (klikkaa ja kurkkaa mainosvideo!) on uraohjaajille, yksilövalmentajille tai muille valmennusta tarjoaville ohjausalan ammattilaisille suunnattu keskustelun ja oman osaamisen kehittämisen alusta. Kahveilla on tarkoitus taklata yksin tehtävää työtä ja laajentaa itse kunkin ammatillista verkostoa oman työyhteisön ulkopuolelle tai tarjota yhteisö niille, joilta se puuttuu. Kahvihuoneen ydinajatuksena on:

  • Uraohjaamisen työkalujen ja menetelmien jakaminen
  • Vertaistuen saaminen ja näkökulmien vaihtaminen
  • Asiantuntijavierailujen ja koulutusten järjestäminen ammatillisen kehittymisen näkökulmasta 
  • Vaikuttamistyö

Kahvihuone aloitti toimintansa toukokuussa 2020 ja se kokoontuu noin kerran kuukaudessa etukäteen päätetyn teeman äärelle. Teemoiksi keväälle 2020 valikoitui mm. uraohjaajan työhyvinvointi ja jaksaminen, asiakkaan onnistunut motivointi sekä omat uratarinat. Kahvihuoneella on olemassa myös oma discord-kanava, jossa uraohjaajat voivat jatkaa keskustelua sekä jakaa osaamistaan ja oppia toisiltaan myös kahvihuoneen kokoontumisten välillä. Linkin kanavalle saat osoitteesta .

Uraverkosto hoitaa kahvihuoneessa fasilitoinnin, eli mukana on lämpimän kupposen ääressä helppo toimia, mutta sisältö muodostuu kaikkien asiantuntijoiden osallistumisesta. Kyseessä ei siis ole koulutus vaan enemmänkin vertaisryhmä ja verkosto oman työn kehittämiseen.

Seuraavan kerran kahvihuoneeseen kokoonnutaan 26.8.2020 klo 9-11! Mikäli haluat linkin seuraavaan kahvitteluun, laita meille viestiä osoitteeseen: .

Jos mieleen nousi jotain kysyttävää, ole toki meihin suoraan yhteyksissä!

Terveisin Uraverkoston kahvimaakarit

Tuuli, Hanni ja Katri.

outo jono

Rahoittajat

Keski-Suomen TE-toimisto
Keski-Suomen TE-toimisto

Jyväskylä
Jyväskylä

Hallinnoijat

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Jyvässeudun 4H yhdistys ry
Jyvässeudun 4H yhdistys ry

Nuorisoseurat
Nuorisoseurat