Uraverkoston valmentajat

"Uraakkeli" Katri Karjula

Erilaiset ammatit ja työnkuvat ovat olleet mielenkiintoni kohteina niin kauan kuin muistan. Opintojeni alkuvaiheessa tarkka ammatillinen fokus oli vielä haussa mutta monista eri puroista kertynyt (työ)kokemus yhdessä opintojen kanssa ovat kuljettaneet minua askel kerrallaan kohti sellaista työtä, jonka huomaan olevan lähellä sydäntäni. Matkani varrella järjestösektori ja kansalaistoiminta ovat nousseet ammatillisen mielenkiintoni kohteiksi työelämäkiinnostuksen rinnalle.

Kiinnostus kansalaistoimintaa kohtaan liittyy myös näkemykseeni yksilöstä osana yhteiskuntaa. Uskon, että olemme parhaimmillamme silloin, kun saamme toimia oma-aloitteisesti ja aktiivisesti meille tärkeiden asioiden puolesta kaikkien yhteiseksi hyväksi. Tästä syytä työelämämuovailu on minulle luonteva tapa lähestyä työelämää ja uravalmennusta. Väitän, että kestävimmät ratkaisut myös työelämän risteyskohdissa perustuvat omien arvojen mukaisille valinnoille ja aktiivisuudelle itselle tärkeiden asioiden puolesta.

Vahvuuksiani ovat läsnäolon sekä kuuntelemisen taito. Sytyn, kun huomaan olevani osana innostunutta keskustelua johon voin tuoda oman, joskus kriittisenkin sekä usein keskeneräisen, näkökulmani yhdessä jatkotyöstettäväksi. Parasta on, kun saan oppia työssäni. Uteliaisuus (työ)elämää kohtaan on minulle tärkeä, eteenpäin vievä voima. Nautin luonnosta, reissaamisesta sekä rennossa seurassa poimituista huumorin kukista, jotka ovat joskus aika mustiakin mutta silti kauneudessaan ikimuistoisia.

Minulle tärkeitä asioita työssä: hyvä tiimihenki, mahdollisuus uuden oppimiseen, työn merkityksellisyys ja kytkeytyminen johonkin laajempaan kokonaisuuteen tai ilmiöön sekä yhdessä tekeminen.

Koulutus: YTM (valtio-oppi, sosiologia, aikuiskasvatustiede)

Menneitä työrooleja: kehityspäällikkö, myyjä/kassa, konferenssiavustaja, toiminnanjohtaja, vanerityöntekijä, yhteisökoordinaattori, kahvila-apulainen, hoiva-avustaja, työelämävalmentaja, uravalmentaja

Puh: 0447465285

Katri Karjula MV
Katri Karjula Väri

"Uranautti" Hanni Salo

Olen teinistä lähtien ollut kiinnostunut hyvästä elämästä ja siihen on olennaisena osana liittynyt itselle sopiva työ. Olen etsinyt omaa paikkaani työelämässä 20 vuotta, ja sitä kautta olen löytänyt innostuksen auttaa uravalmentajana muita.

Jos mielenterveys määritellään kykynä tehdä työtä ja rakastaa, hyvä elämä rakentuu mielestäni samoille perustuksille: löytää omat vahvuudet ja kasvattaa niistä kumpuavia osaamisia, joita sitten aktiivisesti käyttää niin, että niillä voi hyödyttää myös muita sekä kyky rakastaa ihmisiä, asioita ja ennen kaikkea itseään. Tämä yksinkertainen yhtälö on toki helpommin sanottu kuin tehty – monesta eri syystä - ja ihmisillä on hyvin erilaiset lähtökohdat hyvän (työ)elämän saavuttamiseen.

Työelämämuovailussa yhdistyvät kaikki elementit, jotka koen tärkeiksi hyvinvoimiseen kovin muutosalttiissa työelämässä. Uskon, että jos kaikki oppisivat työelämämuovailua, sekä yksilöt että yhteiskunta kukoistaisivat nykyistä paremmin.

Minua kiinnostavat monet asiat, etenkin tulevaisuuden työ ja muuttuva maailma. Olen ytimeltäni kehittäjä, mutta minussa asuvat myös tutkija, vaikuttaja, kapinoija, auttaja ja ikuinen oppija. Tavoitteeni on olla vanhana viisas.

Vapaalla luen, ihmettelen, nautin luonnosta, retkeilen ja katson leffoja lasteni kanssa, mökkeilen kavereiden kanssa ja opettelen koirankoulutusta. Yritän suhtautua myös kotitöihin harrastuksena, ettei niihin kuluva aika tuntuisi niin turhauttavalta.

Minulle tärkeitä asioista työssä ovat toimiva tiimi, yhteinen huumori, mahdollisuus olla oma itseni, jaettu arvopohja sekä mahdollisuus kehittää, luoda uutta ja vaikuttaa, isot linjat.

Koulutuksia: FM (äikän ja S2 ope), sosiolingvistiikan jatko-opintoja ja tutkimusta, coaching-kurssi, psykologian ja viestinnän opintoja, kotitalouskoulu, vaatesuunnittelun opintoja, tukiperhevalmennus, muutosjohtajuus

Menneitä työrooleja: yritysneuvoja, projektityöntekijä, näyttämömies, bisnesmuotoilija, siivooja, tutkimussihteeri, kahvilatyöntekijä, Half Way House Manager, elintarvikemyyjä, viestintäkonsultti, hankepäällikkö, uraohjaaja, verkko-opettaja, lehtori, tohtorikoulutettava, Ärrä-myyjä

puh. 044 352 2036

HanniMV
HanniVari

"Uraattori" Tuuli Sahi

Olen valmentamisesta innostunut ja laatikon ulkopuolelle kurkistelua rakastava uravalmennuksen multitaskaaja. Kristallipallon lukutaidosta olisi hyötyä muuttuvilla työmarkkinoilla, mutta sen puutteesta huolimatta näen mahdollisuudet vaikuttaa positiivisesti tulevaisuuden työelämään tekemällä itselle merkityksellisiä valintoja tässä ja nyt. Uskon muutokseen ja olen helposti houkuteltavissa mukaan uusiin kokeiluihin ja itseensä rennosti suhtautuviin joukkoihin, joissa on mahdollista visioida tulevaisuuden ratkaisuja ja parasta mahdollista työelämää, mielellään jo tänään.

Itse motivoidun töissä silloin, kun koolla on hyvä porukka, jossa on riittävästi erilaisuutta, yhteistä huumoria ja tekemisellä sama suunta. Oman elämän "miksi" liittyy tällaisissa porukoissa toimimiseen sekä mahdollisimman monen mukaan ottamiseen niihin. Erilaisten ryhmien fasilitointi ja valmentaminen on parhaimmillaan kokemus, jossa flow virtaa ja uutta syntyy. Minulle tärkeää on toimia tavalla, jossa jokaisen mukana olevan kokemuksella ja osaamisella on yhtä suuri arvo, toimipa sitten osallistujan tai vetäjän roolissa. Työelämämuovailijana vahvuuksiani ovat motivaation sytyttäminen kanssaeläjissä ja oivalluttaminen sekä monipuolisten, luovien menetelmien kehittely näihin pääsemiseksi.

Työn ulkopuolella nautin musiikista, laulamisesta eritysesti ja minut voikin bongata mikrofoniin liimautuneena karaokeareenoilta. Todellisia intohimon kohteita minulle ovat maalaaminen ja kuvittaminen, joille kiireisessä opintojen ja erilaisten remonttiprojektien täyteisessä arjessa on viimeaikoina ollut liian vähän aikaa.

Minulle tärkeitä asioita työssä: mahtava tiimi, yhteinen huumori, rento mutta aikaansaava työskentelytapa, mahdollisuus tutkia ja kokeilla, uuden oppiminen, kyky reflektoida, vaikuttamisen mahdollisuudet ja suunnanmuutosten tekeminen. (Lievä fiksaatio projektihallinnan kaavioihin ja post-it lappuihin.)

Koulutuksia: Yrittäjyyden ja markkinoinnin koulutus BBA (tradenomi, Tiimiakatemia), organisaation ja talouden johtaminen MBA (tradenomi YAMK, opparia vaille valmis), visualisen ajattelun valmennus, graafisen fasilitoinnin kursseja, tuloksekkaan myyntityön kursseja ja laulutunteja sekä erilaisia kuvataiteen perusopintoja.

Menneitä työrooleja: valmentaja, hankekehittäjä, uraohjaaja, yritysvastaava, myyjä, graafinen fasilitaattori, kuvittaja, vanhainkodin hoitaja, siivooja, toiminnanohjaaja, ryhmäliikunnan ohjaaja, huoltoaseman myyjä, pizzan paistaja ja henkilökohtainen avustaja.

puh. 0400 304109
(opintovapaalla 1.10.2020 alkaen)

Tuuli Sahi MV
Tuuli Sahi Vari

Palvelun tarjoavat

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.
Jyvässeudun 4H-yhdistys ry.

Rahoittajat

Jyväskylän kaupunki.
TE-palvelut.