URAVERKOSTON VALMENTAJAT

"Uraakkeli" Katri Karjula

Erilaiset ammatit ja työnkuvat ovat olleet mielenkiintoni kohteina niin kauan kuin muistan. Opintojeni alkuvaiheessa tarkka ammatillinen fokus oli vielä haussa mutta monista eri puroista kertynyt (työ)kokemus yhdessä opintojen kanssa ovat kuljettaneet minua askel kerrallaan kohti sellaista työtä, jonka huomaan olevan lähellä sydäntäni. Matkani varrella järjestösektori ja kansalaistoiminta ovat nousseet ammatillisen mielenkiintoni kohteiksi työelämäkiinnostuksen rinnalle.

Kiinnostus kansalaistoimintaa kohtaan liittyy myös näkemykseeni yksilöstä osana yhteiskuntaa. Uskon, että olemme parhaimmillamme silloin, kun saamme toimia oma-aloitteisesti ja aktiivisesti meille tärkeiden asioiden puolesta kaikkien yhteiseksi hyväksi. Tästä syytä työelämämuovailu on minulle luonteva tapa lähestyä työelämää ja uravalmennusta. Väitän, että kestävimmät ratkaisut myös työelämän risteyskohdissa perustuvat omien arvojen mukaisille valinnoille ja aktiivisuudelle itselle tärkeiden asioiden puolesta.

Vahvuuksiani ovat läsnäolon sekä kuuntelemisen taito. Sytyn, kun huomaan olevani osana innostunutta keskustelua johon voin tuoda oman, joskus kriittisenkin sekä usein keskeneräisen, näkökulmani yhdessä jatkotyöstettäväksi. Parasta on, kun saan oppia työssäni. Uteliaisuus (työ)elämää kohtaan on minulle tärkeä, eteenpäin vievä voima. Nautin luonnosta, reissaamisesta sekä rennossa seurassa poimituista huumorin kukista, jotka ovat joskus aika mustiakin mutta silti kauneudessaan ikimuistoisia.

Minulle tärkeitä asioita työssä: hyvä tiimihenki, mahdollisuus uuden oppimiseen, työn merkityksellisyys ja kytkeytyminen johonkin laajempaan kokonaisuuteen tai ilmiöön sekä yhdessä tekeminen.

Koulutus: Uraohjauksen erikoistumisopinnot, YTM (valtio-oppi, sosiologia, aikuiskasvatustiede)

Menneitä työrooleja: uraohjaaja, kehityspäällikkö, toiminnanjohtaja, työelämävalmentaja, yhteisökoordinaattori, myyjä/kassa, konferenssiavustaja, vanerityöntekijä, kahvilatyöntekijä, hoiva-avustaja

LinkedIn

Katri Karjula MV
Katri Karjula Väri

"Uraviisori" Johanna Lahtinen

Työelämä, työ ja elämä, elämäntyö vai eläminen ja työ? Kuinka voidaankaan saada kahta pientä sanaa pyörittelemällä aika erilaisia merkityksiä? Työelämä aiheena kiinnostaa minua kovasti mm. sen moniulottuvuuden, mahdollisuuksien ja kehittyvyyden vuoksi. Jokaisella ihmisellä on omanlaisensa kosketus aiheeseen. Omalla kohdallani hyvinvoinnin ja balanssin etsiminen on sisältänyt rohkeasti tuntemattomaan astumista, heittäytymistä ja kokeiluja, vastuun ottoa, luottamista asioiden järjestymiseen ja valmiutta oppia ja kehittyä. Valintani ja päätökseni ovat kuljettaneet minua eteenpäin kohti omanlaistani työuraa ja tästä löydän itseni; auttamasta nyt muita työelämän muovailun kanssa.

Toimintaani on viime vuosina ohjannut vahvasti halu auttaa ihmisiä. Palkitsevaa on se, jos saan autettua läsnäolollani, kuuntelemalla sekä reflektoimalla ihmisiä kirkastamaan omia ajatuksiaan tulevasta ja innostumaan siitä! Se, että ihmiset tunnistavat, kuinka paljon osaamista ovat matkan varrella kartuttaneetkaan, avartaa näkemään mahdollisuuksien maailman. Uteliaisuuden herättäminen tulevaisuutta kohtaan on yksi tahtotilani!

Minulle tärkeää on luotettava ja huumorintajuinen tiimi, jossa voin työskennellä omana itsenäni. Arvostan yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä asennetta työntekoon, mikä kumpuaakin omasta perhetaustastani sekä opiskeluistani Tiimiakatemiassa. Toisten kunnioittaminen, osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen sekä avoimuus ja onnellisuus – nämä ovat omalla arvoasteikollani myös kärkipaikoilla.

Luonto on itselleni tärkeä latautumispaikka, johon hakeudun useita kertoja viikossa nauttimaan sen väreistä, äänistä ja elämästä. Nautin suunnattomasti myös käsillä tekemisestä ja näkyvän tuottamisesta. Tällä hetkellä minulla on meneillään erilaisia neulontatöitä (huivi ja villapaita) sekä unisiepparin virkkaustyö. Lisäksi rakastan leipoa, joka on myös yksi ammattini. Viime vuonna astelin epämukavuusalueelleni, mutta hurahdin sen myötä täysin - nimittäin avantouintiin! Vapaa-aikani kuluu edellä mainittujen lisäksi lasten kanssa puuhastellessa, matkustellessa sekä meneillään olevan mökin rakennusprojektin parissa.

Minulle tärkeitä asioita työssä: avoimuus, hyvinvointi, huumori, yritteliäisyys, tiimityöskentely, jatkuva oppiminen ja kehittämisen mahdollisuus.

Koulutuksia: Tradenomi (henkilöstöhallinta, markkinointi, projektityöskentely, yrittäjyys/ Jamk, Tiimiakatemia), Leipuri, SHL-soveltuvuusarviointi-sertifikaatti, NJL-johtajuuskoulutus

Menneitä työrooleja: uraohjaaja, omavalmentaja, leipuri, kahvilatyöntekijä, HR- ja markkinointipäällikkö, HR-koordinaattori, myyntiassistentti, apuvalmentaja, yrittäjä, projektipäällikkö, myyntiedustaja, ravintolatyöntekijä, kukkamyyjä, puutarhatyöntekijä

LinkedIn

Johanna Lahtinen MV
Johanna Lahtinen väri

Palvelun tarjoaa

Rahoittajat

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.

Jyväskylän kaupunki.
TE-palvelut.